Accent Consulting - Акцент върху резултатите
Стратегия и пазари Добри практики за управление Бизнес софтуер Европейско Финансиране Стандарти и законодателство

Организационни и софтуерни решения за устойчиво бизнес развитие

Аксент Консултинг предоставя цялостни организационни и софтуерни решения за управление на фирмив областта на финансите, маркетинга, планирането, закупуването и доставките, производството, продажбите и логистиката. Решенията на Аксент Консултинг са насочени към постигане на устойчиво бизнес развитие и са базирани на добри управленски практики, заимствани от успешни бързоразвиващи се компании, ERPмодела на управлениеи софтуерните продукти на SAPAG.

Аксент Консултинг осигурява на своите клиенти пълно управление на цикъла на организационна промяна – от нейното идентифициране, през планиране и финансиране на проекта, до пълната му организационна и софтуерна реализация.

Моника Бийчър: „Одитните органи повишават контрола върху обществените поръчки”

21.08.14

Одитните органи са по-стриктни при съблюдаването на правилата за възлагане на обществени поръчки и повишават контрола по отношение на процедурите съгласно новите допълнения на Закона за обществените поръчки. Това съобщи Ръководителят на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) Моника Димитрова-Бийчър повече

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

21.08.14

Вицепремиерът по управление на средствата от ЕС Илияна Цанова представи основните параметри на стратегическия документповече